Ulrich Reality PRO Frýdek-Místek

Poskytování úschov realitkami


Nový zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, (dále jen „realitní zákon“) neobsahuje ustanovení o úplném zákazu poskytování úschov peněžních prostředků realitními zprostředkovateli.

před 10 měsíci

Zákonodárce se zřejmě obával „vynesení“ této služby mimo realitní zákon a tím o jejím nekontrolovatelném poskytování subjekty nespadajícími pod působnost realitního zákona, tedy jinými, než realitními zprostředkovateli. 

Bylo proto zvoleno jiné řešení, které poskytnutí úschovy realitními zprostředkovateli nezakazuje, ale stanovuje pro toto pravidla a podmínky.

Jelikož daná problematika svým rozsahem přesahuje kapacitu tohoto článku, zaměřím se jen na to podstatné, co bychom měli vědět a na co bychom si měli dát pozor.

  • Realitní zprostředkovatel nesmí úschovu nabízet a nesmí ani nabízet zprostředkování této služby někým jiným než bankou, notářem, advokátem nebo soudním exekutorem.
  • Realitní zprostředkovatel může poskytnout úschovu pouze na žádost zájemce podanou v písemné formě na samostatné listině. Smlouva o úschově musí být v písemné formě a účet u banky musí být zřízen pro každého uschovatele jako samostatný účet úschovy a veden na jméno realitního zprostředkovatele zapsaného ve veřejném rejstříku.
  • Realitní zprostředkovatel je povinen informovat banku v souladu se zákonem o bankách o tom, že majitelem uschovaných peněžních prostředků je třetí osoba a o každé úschově činit záznam v jím vedené evidenci úschov. Co má evidence úschov obsahovat taxativně stanovuje realitní zákon.
  • Přijetí peněžních prostředků do úschovy a jejich vydání z úschovy lze jen bezhotovostním převodem, jiným způsobem nelze peněžní prostředky předat.
  • Realitní zprostředkovatel není oprávněn použít peněžní prostředky na účtu úschovy jinak než v souladu s účelem realitní smlouvy.

I když tedy realitní zákon umožňuje realitním zprostředkovatelům za stanovených podmínek úschovu peněžních prostředků poskytovat, přesto doporučuji využít služeb advokátů, notářů případně bank. Z těchto preferuji úschovu u advokáta, neboť advokáti poskytují tuto službu ve většině případů levněji a především u advokáta dobře spolupracujícího s realitním zprostředkovatelem „sfouknete“ jednou návštěvou veškerou administrativu spojenou s převodem vlastnických práv k nemovité věci.