Ulrich Reality PRO Frýdek-Místek

Prodloužení termínu odevzdání přiznání k dani z nemovitostí


Termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z nemovitostí byl z 31.01. pro letošní rok prodloužen na termín 01.04.2021.

před 12 měsíci

Je to dáno Rozhodnutím ministryně financí, kterým se promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 01.04. 2021. Totéž se týká i silniční daně.

Zdroj: Finanční zpravodaj č. 3/2021