Ulrich Reality PRO Frýdek-Místek

Realitním makléřem kdokoliv? Už ne!


Dnes Vám k provozování této živnosti skutečně stačí mít za sebou 18 let života a nebýt trestán při absenci jakéhokoliv vzdělání v oboru.

před 5 lety

Možná jste slyšeli, že již několikrát v minulosti tady byla snaha zákonným způsobem regulovat činnost realitních makléřů.

Dosud neúspěšně. Na západ od našich hranic je to standardem ale u nás může tuto činnost vykonávat prakticky kdokoliv. Tato skutečnost se mnohde odráží v kvalitě poskytovaných služeb a celkovém společenském pohledu na naši profesi. No schválně, jaká je Vaše důvěra v realitní služby a jakou mají u Vás prestiž realitní zprostředkovatelé? Žádná hitparáda, co?

Každopádně nám, poctivým a profesionálním makléřům a vám spotřebitelům, "svítá na lepší časy", neboť v současné době prochází procesem schvalování zákon o realitním zprostředkování. Ještě sice není známo, co z toho nakonec „vypadne“ ale každopádně je učiněn první krok správným směrem.

Hlavním cílem nově navrhované zákonné úpravy je především ochrana spotřebitele. Dále pak kultivace podmínek pro poskytování realitního zprostředkování, kdy řada nepoctivých subjektů podniká na úkor profesionálních realitních zprostředkovatelů, sblížení podmínek pro poskytování realitního zprostředkování v ČR s ostatními státy EU, kde je tato činnost zpravidla upravena zvláštními zákony a pro její poskytování jsou nastavena jasná pravidla.
 

A co nás nejvíce trápí za současného stavu?

Chybějící pravidla pro výkon realitního zprostředkování, nízká či zcela chybějící odborná kvalifikace osob vykonávajících tuto činnost, nedostatečná ochrana spotřebitelů a neúčinný dozor nad realitními zprostředkovateli, chybějící definice rozsahu poskytovaných služeb a některých podstatných náležitostí smlouvy o realitním zprostředkování, nedůvěra spotřebitelů v realitní služby a nízká prestiž realitních zprostředkovatelů.
 

Co tedy konkrétně by se mělo v zákoně objevit?

Vymezení základního právního rámce realitního zprostředkování – definovat realitní zprostředkování, specifikovat podmínky pro výkon této činnosti z hlediska požadavků na odbornou způsobilost, upravit náležitosti smlouvy o realitním zprostředkování a podmínky pro její uzavření, nastavit dozorové a sankční mechanismy

Posílení ochrany spotřebitelů – zavést povinné pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele a upravit jeho povinnosti vůči klientovi (např. informační povinnosti)

Zvýšení důvěry spotřebitelů v realitní služby – nastavením nových pravidel pro výkon této činnosti zvýšit důvěru veřejnosti v realitní zprostředkovatele a zvýšit tak podíl transakcí uskutečněných za účasti realitního zprostředkovatele. Nová pravidla by měla přispět ke snížení počtu neprofesionálních a nepoctivých subjektů působících na trhu.

Teď nám nezbývá než doufat, že výsledná podoba zákona vše výše zmíněné dostatečně pojme.

O dalším průběhu schvalovacího procesu Vás budu průběžně informovat na tomto místě.
 

Zajímají Vás podrobnosti k legislativě nebo k nakládání s nemovitostmi? Ozvěte se.

Petr B. Ulrich