Ulrich Reality PRO Frýdek-Místek

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí


S napětím očekávaný a sledovaný legislativní proces zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se nám velmi významně posunul ke zdárnému konci!

před 10 měsíci

Zrušení této daně, která činí 4% z kupní ceny nemovité věci, případně z 75% ceny zjištěné (znalecký posudek) nebo z 75% ceny směrné, schválili poslanci. Návrh tedy prošel Sněmovnou a nyní jej ještě „čeká“ Senát a podpis prezidenta. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že v podstatě většina zákonodárců má na zrušení předmětného Zákonného opatření Senátu zájem, opozice o toto usiluje již několik let, lze předpokládat, že návrh projde „hladce“ i Senátem.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se bude týkat všech převodů, kde účinky vkladu nastaly od prosince 2019. Jen připomínám, že pokud byla obvyklá lhůta pro podání daňového přiznání v termínu od 31. 03. do 31. 07. 2020, daňové přiznání může být podáno do 31. 08. 2020. To pro případ, že by do té doby nenabylo zrušení daně z nabytí nemovitých věcí účinnosti. Lze ovšem předpokládat, že pokud by k tomu došlo, byla by tato lhůta prodloužena.

Další dobrou zprávou je, že nám zůstává zachována možnost snížení základu daně o úhrnnou částku úroků ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, i když došlo k jejímu snížení z 300 tisíc korun na 150 tisíc korun. V původním vládním návrhu bylo, že daňové odpočty u úroků z hypoték měly zůstat jen do konce roku 2021.

U daně z příjmu se nám testovací doba zvyšuje z pěti na deset let. Pokud tedy budu vlastnit nemovitou věc méně než deset let a nebudu zde mít trvalé bydliště, budu mít povinnost daň z příjmu ve výši 15 % z rozdílu kupní a prodejní ceny uhradit. Má to přispět k omezení spekulativního pořizování nemovitých věcí.

Podstatné je, že už můžeme téměř se 100% jistotou konstatovat, že ke zrušení tolik diskutabilní dani dojde a tím k nezanedbatelné úspoře finančních prostředků kupujících. Zdali bude tato skutečnost pro lidi větší motivací k pořízení si vlastního bydlení, to nám ukáže až čas.