Ulrich Reality PRO Frýdek-Místek

Financování, pojištění, PENB, inspekce nemovitostí

 

V rámci své činnosti zajišťuji následující služby:

Financování

Chybí Vám finance k realizaci Vašeho snu o bydlení? Potřebujete hypotéku, účelový úvěr, peníze na cokoliv, vše s nejnižším možným úrokem? Chcete, ať Vám Vaše peníze vydělávají na splátku hypotéky? Chcete investovat?

Kontaktujte mne a já  Vám vše požadované zajistím, případně sjednám nezávaznou konzultaci s profesionály v oboru, se kterými úzce a velmi úspěšně spolupracuji.

 

Pojištění majetku, osob a odpovědnosti

Určitě bude dobré si Vaše nově získané „hnízdečko“ nechat pojistit. Pokud chcete zajistit, případně se jen informovat o pojištění auta, zdraví, odpovědnosti - „blbosti“ apod., ozvěte se mi a já Vám domluvím schůzku s finanční poradkyní paní Bc. Martinou Borůvkovou.

Není od věci nechat si také jednou za čas zrevidovat své staré pojistné smlouvy. Mezi pojišťovnami vládne silný konkurenční boj o klienta, který se projevuje poměrně častou změnou pojistných podmínek ve smyslu zlevňování nebo nabídky poskytnutých služeb.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

PENB je dokument, kterým se výpočtově hodnotí spotřeba energie budovy. Informuje o tom, jak energeticky náročný je provoz budovy pomocípísmen A-G, podobně jako energetická třída uváděná u elektrospotřebičů. Průkaz objekt hodnotí z hlediska spotřeby všech energií.

Každý vlastník budovy a bytové jednotky je povinen předložit průkaz energetické náročnosti budovy při jejím prodeji nebo pronájmu. Vlastník jednotky či objektu je povinen předat energetický průkaz kupujícímu nebo nájemci nejpozději v den podpisu kupní nebo nájemní smlouvy. Vlastník budovy nebo jednotky je povinen zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech. V případě, že je prodej nebo pronájem realizován přes zprostředkovatele, má tuto povinnost zprostředkovatel. Pokud tento neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu. 

 

Inspekce nemovitostí

Jedná se o odborné prověření staršího domu, bytu či novostavby, které posuzuje skutečný technický stav objektu a jeho hodnotu. Zjišťuje jeho skryté i zjevné vady.

Odhalte skryté vady před prodejem! 

Zabraňte případnému riziku pozdějšího zrušení prodeje nebo snížení prodejní ceny!

Kritéria posouzení stavu budovy: statické posouzení budovy, hydroizolace objektu, energetická náročnost budovy, posouzení míry hluku v objektu, prověření bezpečnostních, požárních a hygienických požadavků, posouzení stavu povrchů podlah, stěn apod., stav technického zařízení budovy (instalace, rozvody), skutečná cena nemovitosti a odhad nákladů na sanaci vad.

Metody inspekce nemovitostí: technický popis stavu objektu - statika, hydroizolace, povrchy, stav technických zařízení, akustická měření vzduchové a kročejové průzvučnosti, termovize - zkouška úniků tepla a termoizolace domu, blower door test - zkouška vzduchotěsnosti např. stěn, střechy, energetická studie - náročnost domu na spotřebu energií především vytápění.

Inspekce obvykle zahrnuje: prohlídku cca 40-60 minut, zhodnocení stavebně technického stavu objektu, určení rizikových míst, vyčíslení odhadované ceny rekonstrukce a oprav.