Ulrich Reality PRO Frýdek-Místek

Převody bytů do vlastnictví, zakládání společenství vlastníků

 

Nabízím komplexní služby při převodu bytů nebo domů do vlastnictví.

Při procesu rozdělení domu na jednotky včetně převodu bytu do vlastnictví je nutno řešit celou řadu inženýrských, právních, daňových a jiných organizačních složitostí.

Ve stručnosti se jedná o: 

  • obstarání příslušné dokumentace k domu,
  • zaměření a zakreslení celého domu, bytů a nebytových prostor,
  • zhotovení dokumentace, nutné k vlastnímu převodu včetně prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ve smyslu § 1166 a násl. nového občanského zákoníku.
  • jednání s příslušnými úřady 

V případě, že v domě má vzniknout alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 3 budou ve vlastnictví 3 různých vlastníků, je nutno založit a následně dokončit registraci a vznik společenství vlastníků.

Problematika týkající se této oblasti je mnohem rozsáhlejší a obsažnější a pokud potřebujete v souvislosti s tímto tématem více informací, ihned mě kontaktujte a domluvte si schůzku