Ulrich Reality PRO Frýdek-Místek

Převody bytů do vlastnictví, zakládání společenství vlastníků

 

Nabízím komplexní služby při převodu bytových a nebytových jednotek nebo domů do vlastnictví.

Při procesu rozdělení domu na jednotky včetně převodu bytu do vlastnictví je nutno řešit celou řadu inženýrských, právních, daňových a jiných organizačních složitostí.

Ve stručnosti se jedná o: 

  • obstarání příslušné dokumentace k domu,
  • zaměření a zakreslení celého domu, bytů a nebytových prostor,
  • zhotovení dokumentace, nutné k vlastnímu převodu včetně prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ve smyslu § 1166 a násl. nového občanského zákoníku.
  • jednání s příslušnými úřady 

Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků. Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků.

Problematika týkající se této oblasti je mnohem rozsáhlejší a obsažnější a pokud potřebujete v souvislosti s tímto tématem více informací, ihned mě kontaktujte a domluvte si schůzku